Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Boleradice
MěstysBoleradice

Povinně zveřejňované informace

Městys Boleradice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský Důvod a způsob založení Městys Boleradice (dále jen městys) vznikl jako územní samosprávná jednotka...

 1. Městys Boleradice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský
 2. Důvod a způsob založení
  Městys Boleradice (dále jen městys) vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
  Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád úřadu městyse).
 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu.
  • Starosta: Antonín Vejvančický starosta@boleradice.cz
  • Místostarosta: Tomáš Koráb korabtomas@seznam.cz
  • Účetní: Gabriela Praxová uctarna@boleradice.cz
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby můžete poukázat – č.ú. 109 024 292/0300

 6. 00283011
 7. DIČ
  CZ00283011
 8. Rozpočet obce
  rozpočet městyse pro jednotlivá rozpočtová období je zveřejněn na webových stránkách městyse: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 9. Žádosti o informace 
  Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu obecního úřadu, na podatelně obecního úřadu. Ústně lze podat žádost: telefonicky nebo osobně. Elektronickou poštou lze podat žádost: podatelna@boleradice.cz , datová schránka ID: ur9bfec
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost se podává písemně, je podána dnem, kdy ji obdržel Úřad městyse Boleradice (datum na razítku podatelny). V případě, že je žádost nesrozumitelná, nebo příliš obecná, je žadatel vyzván, aby žádost upřesnil, pokud ji neupřesní do 30 dnů, rozhodne se o odmítnutí žádosti. Požadovaná informace je poskytnuta písemně, doporučeně, nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo upřesnění žádosti. Ze závažných dùvodů je možno lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit, nejvýše však o 10 dnů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty i důvodech tohoto prodloužení písemně informován.
 11. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí Úřadu městyse je možno podat odvolání. Zvláštní formulář pro podání odvolání neexistuje. Odvolání je nutno napsat volně s uvedením proti čemu konkrétně a proč je odvolání podáno. Odvolání se podává prostřednictvím podatelny Úřadu městyse. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí Úřadu městyse je jeho nejblíže nadřízený orgán, kterým je zpravidla Krajský úřad Jihomoravského kraje, pokud ze zvláštní právní úpravy nevyplývá, že odvolacím orgánem je specializovaný orgán státní správy. Dle platné právní úpravy je v každém vydávaném rozhodnutí uvedeno poučení o odvolání, ve kterém je uvedeno, který nadřízený orgán bude o odvolání rozhodovat. Upozorňujeme, že i když se odvoláním bude zabývat orgán nadřízený Úřadu městyse, odvolání se podává prostřednictvím Úřadu městyse, který napadené rozhodnutí vydal. Tento postup má své opodstatnění v tom, že Úřad městyse musí spolu s přijatým odvoláním proti rozhodnutí zaslat odvolacímu orgánu i veškeré podklady, na základě kterých rozhodnutí vydal.
 12. Formuláře
  Formuláře pro konkrétní žádosti jsou k dispozici na Úřadu městyse
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Viz Portál veřejné správy: Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
 14. Nejdůležitější předpisy
  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  Tyto předpisy jsou k nahlédnutí na Úřadu městyse Boleradice, kde jsou pracovníci Úřadu městyse připraveni poskytnout občanům všechny potřebné informace k vyřízení jejich záležitostí.
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Zákon 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění
  Obecní úřad, v souladu s ustanovením §17 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., požaduje úhradu nákladů, které jsou spojeny s poskytováním informací.
  Žadatel o informaci bude hradit náklady za poskytování a vyhledávání informací, pokud celkově přesáhnou 50 Kč, přičemž cena za kopii podle velikosti a počtu těchto kopií činí:
  1 strana formátu A4 2 Kč
  2 strany formátu A4 3 Kč
  1 strana formátu A3 4 Kč
  2 strany formátu A3 6 Kč
  *Cena 1 h práce zaměstnance OÚ zařazeného do 6 třídy 60 Kč
  *Cena 1 h práce zaměstnance OÚ zařazeného do 7 třídy 70 Kč
  *Cena 1 h práce zaměstnance OÚ zařazeného do 8 třídy 80 Kč
  *Cena 1 h práce zaměstnance OÚ zařazeného do 9 třídy 100 Kč
  *Cena 1 h práce zaměstnance OÚ zařazeného do 10 třídy 140 Kč
  *Cena 1 h práce zaměstnance OÚ zařazeného do 11 třídy 170 Kč
  *Cena 1 h práce uvolněného člena ZO 200 Kč
  Telefonní poplatky – dle platných tarifů poskytovatele služby
  Poštovné a poštovní zásilky – dle platných tarifů České pošty
  Cena přenosného nosiče dat 15 Kč/ks
  Přenos informací elektronicky a faxem: 5 Kč/stránka
  *Poznámka: U druhé a každé další započaté hodině, pokud práce nebude trvat celou hodinu, se cena snižuje o její poměrnou část. Účinnost 10.2.2009
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
  Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů
 17. Seznam organizací
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů
  • Základní škola a Mateřská škola
  • Místní knihovna
Datum vložení: 29. 2. 2008 17:47
Datum poslední aktualizace: 24. 9. 2023 17:55
Autor: GC Uživatel

Městys Boleradice

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Aktuální počasí

dnes, pátek 19. 7. 2024
polojasno 28 °C 18 °C
sobota 20. 7. zataženo 24/17 °C
neděle 21. 7. jasno 29/15 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 30/17 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jaký červenec, takový leden.

Pranostika na akt. den

Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

​​