Polehrad vyšel

Z obsahu posledního čísla v roce 2019: Zprávy z radnice a ze školy, pozvánky na vánoční akce spolků,...