Záměr na prodej části pozemku p.č. 4046/31

Záměr na prodej části p.č.4046-31