Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba

Dražební vyhláška Srstka