Záměr na pronájem části pozemku p.č. 293/84 a p.č. 293/85

s22c-6e16112211220 s22c-6e16112211221