Oznámení o zahájení správního řízení o povolení pokácení mimolesní zeleně

Oznámení o zahájení správního řízení o povolení kácení mimolesní zeleně_lípy+kaštan_148_1_148_2_Stehlík