Veřejná vyhláška – Oznámení opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

dl-5472046880754937200