Záměr na pronájem nebytových prostor ve sklepních prostorách pod budovou Boleradice č.p. 376

záměr – nebytové prostory