Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu

Usmrcování – Špaček