Záměr na propachtování částí pozemků p.č. 3551/1 a p.č. 3551/6

Záměr na propachtování částí pozemků 3551-1 a 3551-6