Seznam neznámých vlastníků nemovitostí – stav k 1.8.2019

Výzva Informace-pro-veřejnost Seznam pozemků