Veřejná vyhláška – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška Příloha 1