Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – akce II/421 Terezín – Velké Pavlovice

S22C-6e17092614440