Záměr na pronájem částí obecních pozemků p. č. 293/25, p. č. 293/26, p. č. 293/27 a p. č. 1599/2

Záměr obecní pozemky