Záměr na prodej pozemků p.č.st. 402/6, p.č. 4226 a p.č. 3997/7

Mapa 402_6 Záměr na prodej části pozemku 402_6