Žádost o vyvěšení seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Typ dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Číslo jednací: 551/2014 Datum vyvěšení: 15.10.2014 Datum sejmutí oznámení:...