Rozhodnutí hejtmana Jmk o odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Odhlášení nebezpečí vzniku požáru