Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu – kormorán velký

kormorán velký