Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu – špaček

Uplatnění odchylného postupu – špaček