Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

Nepropachtovaný_nepronajatý majetek Pozemky