Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

S22C-6e17110810540