Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – pozemek p.č. 4855/1

S22C-6e16071310540 S22C-6e16071310550