Veřejná vyhláška – Oznámení opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška Mapa