Záměr na prodej části pozemku p.č.4046/3 v k.ú.Boleradice

Záměr na prodej části p.č. 4046-3