Záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1

Typ dokumentu: Zastupitelstvo městyse Boleradice Číslo jednací: 39/2015 Datum vyvěšení: 19.02.2015 Datum sejmutí oznámení: 09.03.2015 U682_Zamer 3483-1 Příspěvek...