Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

Typ dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Číslo jednací: 391/2014 Datum vyvěšení: 23.07.2014 Datum sejmutí oznámení:...