Zveřejnění nepropachtovaného/nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ

S22C-6e18043011190