Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Kolo pro život – 28.4.2018

S22C-6e18042409210