Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám

S22C-6e16033008310