Výzva dle § 65 odst. 3 zák.č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí. Informace pro veřejnost

Typ dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Číslo jednací: 197/2014, 493/2015 Datum vyvěšení: 28.03.2014 Datum sejmutí...