Seznam neznámých vlastníků nemovitostí – stav k 1.8.2017

S22C-6e17091209500 Výzva Informace pro veřejnost