Seznam neznámých vlastníků nemovitostí – stav k 1.2.2018

S22C-6e18022211520 Výzva Informace pro veřejnost