Záměr na propachtování pozemků p.č. 4262, 4265 a 4266 v k.ú. Boleradice

Záměr na propachtování pozemků 4262,4265,4266