Záměr na prodej části pozemku p.č. 3483/1

S22C-6e17051510200