TGM v našem kraji aneb byl někdy v Boleradicích?

TGM v našem kraji aneb byl někdy v Boleradicích?

Techsport Boleradice a Veřejná obecní knihovna Vás zvou na podvečerní besedu a povídání s předčítáním na téma „TGM v našem kraji aneb byl někdy v Boleradicích?“ Jeho vzpomínky na dětství, studentská léta, lásky a bujaré časy. Vše, co prožil před „tatíčkovským“ obdobím. Také hledání, zda někdy zavítal k nám…  A to v úterý 16. října 2018 v 18:00 (úřad městyse – předsálí). Doplňkem bude i mini trh propagačních materiálů a knihy „Boleradský hrad“. Můžete také nahlédnout do nového sborníku „Koryfejové Boleradic“. Jste srdečně zváni!