Divadelní bál

Divadelní bál

DS bří Mrštíků si Vás dovoluje srdečně pozvat na XXIII. divadelní bál. V jeho programu jsme se tentokrát inspirovali obdobím let 1920 – 1929 nazývaným také léty „zlatými“ či „báječnými“.

Báječná dvacátá byla érou jazzu, charlestonu, „božské nedbalosti“, pohody, uvolnění. Lidé se po válečných letech opět začali bavit, navštěvovali kavárny, bary, tančili ve víru opojné jazzové hudby, foxtrotu a charlestonu. Tuto nádhernou atmosféru se chceme pokusit připomenout na našem bále.

Vstupenky na divadelní bál můžete rezervovat

od 5. prosince na e-mailu: akcedivadla@gmail.com,

osobně v pokladně divadla nebo

vyplněním Rezervačního formuláře.