Ze vzpomínek

Ze vzpomínek

Z válečného deníku Františka Otýpky

Před sto lety výstřely v Sarajevu na následníka habsburského trůnu Ferdinanda spustily události, které se hluboce a mnohde tragicky vryly do životů obyčejných lidí celé Evropy. Před sto lety také mobilizací, válečnými útrapami, zajetím a nekonečnou cestou přes Sibiř začala cesta Františka Otýpky, rodáka z Polehradic.
František Otýpka se narodil se v roce 1891 a vystudoval gymnázium v Brně a Praze a po té obchodní akademii v Prostějově. Po vyhlášení války v červenci 1914 ho zastihla mobilizace jako mladého bankovního úředníka v Osijeku (dnešní Chorvatsko). Povolávací rozkaz mu byl doručen sice až v prosinci téhož roku, ale již dávno věděl, že mu nebude možné se vyhnout. Jeho cesta na frontu začala v chorvatské Pule, odkud odjel 22. prosince 1914 vlakem přes Budapešť a Košice do Bardejova a odtud pěšky do Zborova a Koněčné, kde se ocitl ve špinavých zablácených zákopech těsně před koncem roku.