Vinařský spolek

Vinařšký spolek o.s. byl v Bolerafdicích založen v roce 1997. Zakládající členové chtěli navázat na tradici pořádání výstav vín, které v Boleradicích do této doby organizoval pod hlavičkou českého zahrádkářského svazu…….