Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepraly, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018

sazba poplatku: fyzická osoba (trvalý pobyt) – 500 Kč/osobu/rok fyzická osoba (vlastnící stavbu, kde není hlášena žádná osoba...