admin

Odkrývají minulost hradu

V Boleradicích na kopci nad vesnicí stával středověký hrad. Z něhož se dochovala jen velká plocha, hluboké příkopy...

Pocta Mrštíkům

Je název večera, který se uskuteční v sobotu 16. září 2017 v divadle. Je proto na místě obeznámit...

Dotazník PRO

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo našeho městyse se neustále snaží rozvíjet plány pro spokojený a kvalitní život v Boleradicích. Za tímto...

Boleradické obrázky

Na facebooku se objevil zajímavý projekt s názvem Boleradické obrázky. Autorem je Jiří Janda, který zveřejnil jeho dlouholetou...

Mapa inženýrských sítí

Vážení spoluobčané, pro městys Boleradice byla zřízena interaktivní mapa inženýrských sítí a nejen to! Naleznete ji na adrese:...