Výroční zpráva dle § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022