Volba prezidenta České republiky – II. kolo

Oznamujeme občanům, že druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 27.1.2023 a v sobotu 28.1.2023.

Volební místnost v přísálí bude otevřená v pátek od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod..

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební urny na tel.: 725 085 479, 519 423 185.