Hlášení 10.1.2023

Oznamujeme občanům, že volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek 13.1.2023 a v sobotu 14.1.2023. Volební místnost v přísálí bude otevřená v pátek od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod.. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta České republiky hlasovací lístky. Ve dnech volby prezidenta České republiky volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městyse a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební urny na tel.: 725 085 479, 519 423 185.

Divadelní spolek bratří Mrštíků zve všechny příznivce místního ochotnického divadla na předposlední představení inscenace Pohádka máje, které bude v sobotu 14. ledna v 19,30 hod. v divadle. Dále DS oznamuje, že v pokladně divadla jsou v prodeji vstupenky na 27. divadelní bál, který bude v sobotu 4. února. Letošní ples nese podtitul “Noc na Karlštejně”. K tanci bude hrát Salónní orchestr Brno. Srdečně zveme všechny milovníky tance.

Restaurace Na Bařině Vás zve v sobotu 14.1.2023 na „Zabíjačku“. Od 12,00 hod. se budou prodávat domácí zabíjačkové výrobky. Objednávky přijímají na tel. č. 721 333 417 nebo přímo v restauraci. Od 18:00 hod. se můžete těšit na posezení u kytar.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznamuje, že od 10.1.2023 budou všem odběratelům – občanům Městyse Boleradice, kteří mají uzavřené smlouvy o dodávce vody před 1.1.2014, rozesílané nové smlouvy. Žádají o podepsání zaslaných smluv a o vrácení jednoho podepsaného vyhotovení smlouvy do 14 – ti dnů po obdržení zásilky.  Podepsanou smlouvu je možné vrátit některým z těchto způsobů: vhodit do schránky umístěné u zadního nebo předního vchodu na náš úřad; poslat poštou na adresu: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav; vhodit do schránky na budově Vodovodů a kanalizací v Hustopečích, Nádražní 9 nebo v Břeclavi, Čechova 1300/23; v příloze mailu.

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci v pondělí 30.1.2023 požadované kontroly a čištění komínů dle zákona č. 34/2016 Sb za 450 Kč, čištění plynových kotlů za 450 Kč a revize kotlů na tuhá paliva za 950 Kč. Dále nabízí vložkování a frézování komínu. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

Absolvent(k)y i zkušené profesionál(k)y přijme do svého týmu mezinárodní společnost Westfalia Metal v Hustopečích. Poslední volná místa – s praxí i bez: Operátor(ka) výroby, Svařování ruční CO2 nebo robotické (i bez průkazu), Seřizovač(ka) nebo Obsluha CNC stroje, obsluha malých strojů (vhodné i pro absolventy), Mzdová(ý) účetní / Personalist(k)a (se mzdovou praxí). Čeká Vás přátelské a moderní pracovní prostředí, motivující finanční ohodnocení a různorodá pracovní náplň. Nabízí náborový příspěvek až 60.000,- Kč, široké portfolio benefitů, zaškolení samozřejmostí. Více informací: na Facebooku, na e-mailové adrese wcz-kariera@westfalia-mh.com, nebo volejte bezplatnou náborovou linku 800 023 008.