Tříkrálová sbírka v Boleradicích

Ve Tříkrálové sbírce v Boleradicích se v neděli 8.1.2023 vybralo 52.751,- Kč.

Všem dárcům děkujeme