Hlášení 6.1.2023

Pořadatelé zvou na Tříkrálový koncert, který bude v sobotu 7.1.2023 v 15,00 hod. v divadle Boleradice. Účinkovat bude Vachův sbor moravských učitelek z Brna, Cimbálová muzika z Čejkovic, Mužský sbor Vavřinec z Horních Bojanovic, Ženský sbor z Horních Bojanovic, Tadeáš Čermák, Veronika Křížová a Nela Homolová z Horních Bojanovic. Vstupné je 180,- Kč. Vstupenky si můžete koupit v předprodeji dnes od 18,00 – 19,00 hod. nebo před koncertem v pokladně divadla.

Oznamujeme občanům, že “Tříkrálová sbírka” se v naší obci v letošním roce bude konat v neděli 8.1.2023. Děkujeme všem za jakýkoliv finanční dar pro potřebné.

Restaurace Na Bařině Vás zve v sobotu 14.1.2023 na „Zabíjačku“. Od 12,00 hod. se budou prodávat domácí zabíjačkové výrobky. Objednávky přijímají na tel. č. 721 333 417 nebo přímo v restauraci. Od 18:00 hod. se můžete těšit na posezení u kytar.

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznamuje, že od 10.1.2023 budou všem odběratelům – občanům Městyse Boleradice, kteří mají uzavřené smlouvy o dodávce vody před 1.1.2014, rozesílané nové smlouvy. Žádají o podepsání zaslaných smluv a o vrácení jednoho podepsaného vyhotovení smlouvy do 14 – ti dnů po obdržení zásilky.  Podepsanou smlouvu je možné vrátit některým z těchto způsobů:

–  vhodit do schránky umístěné u zadního nebo předního vchodu na náš úřad;

–  poslat poštou na adresu: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav;

– vhodit do schránky na budově Vodovodů a kanalizací v Hustopečích, Nádražní 9 nebo v Břeclavi, Čechova 1300/23;

– v příloze mailu.