Oznámení – Vodovody a kanalizace Břeclav

Vážení odběratelé,

společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. oznamuje, že od 10. ledna 2023 budou všem odběratelům – občanům Městyse Boleradice, kteří mají uzavřené smlouvy o dodávce vody  před 1. 1. 2014, rozesílané nové smlouvy.

Žádáme Vás o podepsání zaslaných smluv a o vrácení jednoho podepsaného vyhotovení smlouvy do 14 – ti dnů po obdržení zásilky.

Podepsanou smlouvu je možné vrátit některým z těchto způsobů:

–  vhodit do schránky umístěné na budově Městyse v Boleradicích;

–  poslat poštou na adresu:  Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav;

– vhodit do schránky na budově Vodovodů a kanalizací v Hustopečích, Nádražní 9 nebo v Břeclavi, Čechova 1300/23;

– v příloze mailu.

Děkujeme Vám za pochopení.