Tříkrálová sbírka v Boleradicích

Oznamujeme občanům, že “Tříkrálová sbírka” se v naší obci v letošním roce bude konat v neděli 8.1.2023.

Děkujeme všem za jakýkoliv finanční dar pro potřebné.

Více informací o sbírce na webu: www.breclav.charita.cz