Den válečných veteránů – pozvánka

Dne 11.listopadu (11.11.) se připomíná DEN  VÁLEČNÝCH  VETERÁNŮ u příležitosti ukončení 1.sv. války v roce 1918 se vzpomínkou na oběti všech válek, které následovaly ( 2.sv. válka a války novodobé – Irák, Jugoslávie, Afghanistán a nyní Ukrajina).

I my v Boleradicích si tyto smutné historické události přiblížíme. A vzpomeneme i 100. VÝROČÍ  postavení a vysvěcení POMNÍKU  OBĚTEM  SVĚTOVÉ  VÁLKY.

V pátek 11.11. 2022 v 10. hod.  před školou se uskuteční PIETNÍ  AKT a VÝSTAVA v tělocvičně školy za účasti členů KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE z Hodonína.

Prosím a vyzývám občany, kteří mají a chtějí zapůjčit své materiály – předměty, obrazy a fota, aby je přinesli do školy ve středu 9.11. v době 16 – 17 hod. Mnohokrát děkuji. Pavel Kabela.