Výstavba optické sítě

V období po 10. 10. 2022 budou v Boleradicích zahájeny stavební práce za účelem výstavby optické internetové sítě.

V obci budou probíhat výkopové práce.

Plánovaný začátek výkopových prací je u areálu bývalého družstva, poté se bude pokračovat do obce, realizována bude celá obec.

Antonín Vejvančický, starosta