Hlášení 19. 9. 2022

Obvodní zdravotní středisko Klobouky, dětská ambulance MUDr. Burýšková oznamuje, že ve středu 21.9.2022 nebude ordinovat.

Ordinace MUDr. Donné oznamuje, že zahájila očkování rozšířenou modifikovanou novou vakcínou proti koronaviru. Pacienti se mohou objednávat telefonicky na tel. čísle 519 419 153, registrace již není třeba. Dále oznamuje, že od října zahajuje očkování proti chřipce.

Oznamujeme občanům, že volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 23. – 24.9.2022. Volební místnost v přísálí úřadu bude otevřena v pátek od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hod. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni na území České republiky volit. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu (§81 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) nebo potvrzením o přechodném pobytu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Hlasovací lístky Vám byly doručeny do místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Kdo z občanů se nemůže dostavit ze závažných, zejména zdravotních důvodů do volební místnosti a chtěl by volit, může se nahlásit na našem úřadě (tel.: 519423185, 725085479. Členové volební komise jej navštíví v době voleb s přenosnou volební urnou.

Firma Kovo Staněk, s.r.o. Brumovice přijme ihned do HPP svářeče (nerez, hliník) na jednosměnný provoz s platem 40-45000,- Kč do provozu Klobouky u Brna – tel. 774 911 150. Nástup možný ihned. Možnost zaučení.

Sdružení kominíků a topenářů bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. Revize a kontroly se uskuteční v ÚTERÝ dne 4.10.2022. Cena za kontrolu a čištění komínu je 450 Kč, cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 450 Kč, cena za revizi kotle na tuhá paliva je 950 Kč. Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989.

Divadlo Boleradice zahájilo novou divadelní sezónu a srdečně vás zve do divadla. Těšit se můžete na Pohádku máje nebo pohádku Princové jsou na draka s písničkami od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. V našem rezervačním systému si také můžete zakoupit předplatné “Rodiče s dětmi do divadla”. Bližší informace o programu najdete na webových stránkách boleradice-divadlo.cz, kde můžete provést rezervaci i zakoupení vstupenek. Prodej je možný také v pokladně divadla v pátek od 18 do 19 hodin, nebo hodinu před představením. Těšíme se na vás v divadle v Boleradicích.